Zakonodaja

Pravilnik o ravnanju z osebnimi podatki
Pravilnik je bil sprejet dne 7.5.2003 in je velja od dne 18.6.2003 dalje.
Ur. l. RS, št. 52/2003

Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-UPB3)
Zakon je objavljen v Uradni list RS, št. 96/2007 z dne 22.10.2007
Ur. l. RS, št. 096/2007

Statut Detektivske zbornice RS
Statut je bil sprejet dne 23.05.2003 in velja od dne 11.11.2003 dalje.
Ur.l. RS, št. 104/2003


Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru na področju detektivske dejavnosti
Pravilnik je bil sprejet 7.5.2003 in velja od 18.6.2003 dalje
Ur. l. RS, št. 52/2003


Pravilnik o izvajanju nadzora nad delom članov
Pravilnik je bil sprejet dne 14.02.2005 in velja od dne 15.02.2005 dalje.

 

 

Kontakti

DETEKTIVSKA AGENCIJA AHD©
Dunajska cesta 158 (WTC)
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon 1: 041/ 514 955
Telefon 2: 041/ 269 034

Detektivka - licenca 115:
e-mail: cdsgi@siol.net

Detektiv - licenca 047:
e-mail: da047@siol.com

Častni član:
World Association of Professional Investigators WAPI

WAPI Smo tudi člani
naslednjih organizacij
W.A.D. IWWA UK IKD DZRS